סודוקו ישראלי
www.sudoku-online.co.il

סודוקו קשה, מספר 3392

8
7
95
23
38
4
62
1
6
34
78
2
1
13
6
87
83
29
4
7