סודוקו ישראלי
www.sudoku-online.co.il

סודוקו קשה, מספר 3393

781
5
14
3
78
9
51
4
8
7
4
6
7
52
2
94
1
52
9
265