סודוקו ישראלי
www.sudoku-online.co.il

סודוקו קשה, מספר 3394

9
17
43
8
482
6
9
2
3
2
93
7
5
1
4
6
359
5
41
95
4