סודוקו ישראלי
www.sudoku-online.co.il

סודוקו קשה, מספר 3395

3
7
5
28
1
34
1
6
71
23
6
5
81
9
38
5
2
3
1
56
91
82
9
2
6