סודוקו ישראלי
www.sudoku-online.co.il

סודוקו קשה, מספר 3396

4
38
56
75
9
1
9
1
27
34
6
93
43
67
1
6
5
2
5
1
7