סודוקו ישראלי
www.sudoku-online.co.il

סודוקו קשה, מספר 3397

8
4
7
4
7
7
6
9
18
6
32
46
5
98
27
1
56
7
3
4
4
2
3
9
7