סודוקו ישראלי
www.sudoku-online.co.il

סודוקו קשה, מספר 3398

72
6
4
86
6
35
1
8
9
5
5
23
6
6
7
9
9
16
4
84
5
4
37