סודוקו ישראלי
www.sudoku-online.co.il

סודוקו קשה, מספר 3399

2
5
91
9
4
3
7
91
5
2
5
3
6
8
3
2
5
8
75
6
6
8
3
39
1
7