סודוקו ישראלי
www.sudoku-online.co.il

סודוקו קשה, מספר 3400

76
9
6
53
8
8
42
27
15
29
76
12
75
8
6
43
8
8
21