סודוקו ישראלי
www.sudoku-online.co.il

סודוקו קשה, מספר 3403

9
2
4
6
92
57
49
3
85
7
4
6
2
58
8
63
91
67
8
4
1
6