סודוקו ישראלי
www.sudoku-online.co.il

סודוקו קשה, מספר 3405

51
9
4
7
3
26
35
1
4
71
34
52
6
8
31
57
9
8
3
7
52