סודוקו ישראלי
www.sudoku-online.co.il

סודוקו קשה, מספר 3407

8
3
6
42
4
37
98
5
736
8
2
824
7
39
14
8
14
6
7
5