סודוקו ישראלי
www.sudoku-online.co.il

סודוקו קשה, מספר 3409

4
9
7
76
3
9
5
1
6
85
19
63
51
29
4
2
8
3
7
16
6
8
5