סודוקו ישראלי
www.sudoku-online.co.il

סודוקו קשה, מספר 3410

56
17
1
47
8
5
89
7
36
8
3
27
5
75
2
8
39
1
73
24