סודוקו ישראלי
www.sudoku-online.co.il

סודוקו קשה, מספר 3411

24
91
5
8
6
923
1
4
7
9
2
9
6
7
8
2
5
349
2
8
1
57
23