סודוקו ישראלי
www.sudoku-online.co.il

סודוקו קשה, מספר 3412

3
68
75
8
3
4
9
9
5
8
51
82
47
7
4
1
2
4
8
7
82
74
1