סודוקו ישראלי
www.sudoku-online.co.il

סודוקו קשה, מספר 3413

32
1
6
68
372
94
7
1
3
56
2
2
9
57
845
92
1
8
64