סודוקו ישראלי
www.sudoku-online.co.il

סודוקו קשה, מספר 3414

68
795
12
5
52
83
7
47
65
3
67
24
7
46
716
53