סודוקו ישראלי
www.sudoku-online.co.il

סודוקו קשה, מספר 3415

872
1
9
6
2
1
9
78
9
4
9
16
2
4
2
51
3
6
2
5
9
1
875