סודוקו ישראלי
www.sudoku-online.co.il

סודוקו קשה, מספר 3416

9
68
8
32
91
7
89
2
4
52
93
3
5
78
2
39
28
6
64
3