סודוקו ישראלי
www.sudoku-online.co.il

סודוקו קשה, מספר 3418

41
2
8
67
91
4
2
1
3
97
16
59
2
3
4
6
39
75
4
4
31