סודוקו ישראלי
www.sudoku-online.co.il

סודוקו קשה, מספר 3419

4
38
7
87
1
9
6
4
365
9
1
4
9
714
8
5
6
8
75
9
65
3