סודוקו ישראלי
www.sudoku-online.co.il

סודוקו קשה, מספר 3420

7
69
521
59
8
17
6
61
35
82
5
26
9
48
624
35
9