סודוקו ישראלי
www.sudoku-online.co.il

סודוקו קשה, מספר 3421

6
5
7
8
3
14
7
38
97
2
46
71
7
64
35
8
18
4
9
4
3
6