סודוקו ישראלי
www.sudoku-online.co.il

סודוקו קשה, מספר 3425

7
8
36
2
76
5
34
7
4
12
3
8
65
4
4
76
2
38
9
96
2
8