סודוקו ישראלי
www.sudoku-online.co.il

סודוקו קשה, מספר 3426

1
6
6
54
1
138
27
9
6
4
1
6
2
3
5
27
836
3
58
2
8
1