סודוקו ישראלי
www.sudoku-online.co.il

סודוקו קשה, מספר 3430

1
36
8
8
5
3
51
5
67
3
98
2
74
3
94
2
24
8
1
4
3
64
2