סודוקו ישראלי
www.sudoku-online.co.il

סודוקו קשה, מספר 3432

7
5
753
2
689
5
4
69
8
2
4
8
5
93
8
6
951
1
238
2
3