סודוקו ישראלי
www.sudoku-online.co.il

סודוקו קשה, מספר 3437

2
4
8
71
85
5
1
4
8
5
469
873
8
9
5
3
4
19
67
9
4
8