סודוקו ישראלי
www.sudoku-online.co.il

סודוקו קשה, מספר 3439

1
3
4
1
36
67
42
75
1
96
57
7
16
24
94
19
6
8
8
5