סודוקו ישראלי
www.sudoku-online.co.il

סודוקו קשה, מספר 3442

89
25
71
1
9
6
9
8
9
47
7
2
1
85
9
7
1
4
4
2
58
96
23