סודוקו ישראלי
www.sudoku-online.co.il

סודוקו קשה, מספר 3443

9
5
92
7
1
68
95
812
5
3
3
8
517
16
29
3
3
18
4
6