סודוקו ישראלי
www.sudoku-online.co.il

סודוקו קשה, מספר 3445

15
6
8
6
4
8
93
1
3
96
95
13
63
7
8
56
4
2
1
2
1
68