סודוקו ישראלי
www.sudoku-online.co.il

סודוקו קשה, מספר 3446

8
5
6
53
8
5
1
42
27
63
29
54
12
75
9
2
6
43
8
9
6