סודוקו ישראלי
www.sudoku-online.co.il

סודוקו קשה, מספר 3453

9
8
2
4
9
81
8
53
9
2
3
8
3
2
5
7
4
8
65
2
56
9
7
9
8
6