סודוקו ישראלי
www.sudoku-online.co.il

סודוקו קשה, מספר 3456

35
2
4
1
46
7
5
56
2
3
21
46
8
1
92
4
2
61
3
7
4
23