סודוקו ישראלי
www.sudoku-online.co.il

סודוקו קשה, מספר 3459

7
4
2
2
37
3
4
82
54
1
94
76
1
93
28
6
5
85
9
2
7
3