סודוקו ישראלי
www.sudoku-online.co.il

סודוקו קשה, מספר 3460

6
5
297
9
614
4
3
8
6
4
852
1
3
8
5
2
186
2
429
3
6