סודוקו ישראלי
www.sudoku-online.co.il

סודוקו קשה, מספר 3461

79
2
35
52
37
1
59
48
4
7
78
43
7
68
91
95
4
27