סודוקו ישראלי
www.sudoku-online.co.il

סודוקו קשה, מספר 3463

6
48
4
2
67
5
1
2
8
54
7
21
3
34
6
1
6
5
12
3
4
15
2