סודוקו ישראלי
www.sudoku-online.co.il

סודוקו קשה, מספר 3469

8
9
532
6
4
65
2
57
4
93
25
5
94
1
34
9
4
128
9
5