סודוקו ישראלי
www.sudoku-online.co.il

סודוקו קשה, מספר 3470

8
1
4
7
56
53
26
8
7
9
34
75
5
6
8
49
57
43
8
1
9
1