סודוקו ישראלי
www.sudoku-online.co.il

סודוקו קשה, מספר 3471

2
1
84
91
62
53
8
4
9
6
15
8
4
9
1
86
53
27
52
6
6