סודוקו ישראלי
www.sudoku-online.co.il

סודוקו קשה, מספר 3472

1
58
5
6
6
75
92
19
8
8
75
2
1
32
15
74
2
3
1
49
5