סודוקו ישראלי
www.sudoku-online.co.il

סודוקו קשה, מספר 3473

9
21
48
27
3
9
9
4
1
35
974
92
6
1
2
8
5
74
61
48
5