סודוקו ישראלי
www.sudoku-online.co.il

סודוקו קשה, מספר 3475

7
5
9
19
32
2
4
87
56
1
291
3
49
45
3
9
97
86
8
9
2