סודוקו ישראלי
www.sudoku-online.co.il

סודוקו קשה, מספר 3476

31
7
97
4
2
5
9
18
7
9
8
2
3
6
4
7
63
4
7
1
5
28
2
81