סודוקו ישראלי
www.sudoku-online.co.il

סודוקו קשה, מספר 3477

79
6
35
12
6
8
3
9
362
819
754
5
6
1
4
93
27
2
54