סודוקו ישראלי
www.sudoku-online.co.il

סודוקו קשה, מספר 3478

94
6
59
4
27
1
4
5
291
5
3
791
3
4
9
12
6
13
5
48