סודוקו ישראלי
www.sudoku-online.co.il

סודוקו קשה, מספר 3479

4
71
9
9
5
3
8
4
76
5
2
14
97
7
1
31
8
7
7
2
5
2
37
4